ГОДИННИК МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ
«МАЙБУТНЄ – СЬОГОДНІ»

Детальна інформація

Годинник майбутнього часу циклічної дії «Майбутнє – сьогодні» з моменту t1 реального часу за a1 днів реального часу показує зі збільшеною швидкістю ходу майбутній час протягом b1 років. Зауважимо, що реальний та майбутній час може бути всесвітнім, ефемеридним або поясним часом нової ери або будь-якої епохи.

Далі за a2 наступних днів реального часу годинник з моменту t2 = t1 + a1 показує зі збільшеною швидкістю ходу майбутній час протягом b2 років і так далі. За ak наступних днів реального часу годинник з моменту tk = t1 + a1 + a2 + … + ak-1 показує зі збільшеною швидкістю ходу майбутній час протягом bk років і так далі. Момент t1, дні ak та роки bk, k = 1, 2, … – довільні, масштаб збільшення швидкості ходу майбутнього часу в кожному циклі довільний. Підкреслимо, що на початку кожного циклу майбутній час на годиннику «Майбутнє – сьогодні» завжди співпадає з реальним часом.

Наведемо приклад годинника «Майбутнє – сьогодні». Тут реальний та майбутній час – це поясний час нової ери. Кожну добу у цьому прикладі годинник «Майбутнє – сьогодні» рівномірно розтягує на певний рік. В числа 1, 7, 13, 19, 25 кожного місяця відбувається зміна циклів в години цих діб

sk =

24 ∙ mk  
  M - 1

, k = 1, 2, …, 60,  

де M – число діб в поточному році, mk – число повних діб поточного року від 1.01 до моменту реального часу, тобто M = 365, або M = 366, m1 = 0, m2 = 6, m3 = 12, m4 = 18, m5 = 24, m6 = 31, m7 = 37 і так далі.

Майбутній час фіксуємо датою та годинником:

Дата   Годинник
число місяць рік години хвилини
17 02 2012 18 25

На годиннику зміна проходить на 5 хвилин за 300/365 секунди реального часу, якщо майбутній рік не високосний, та за 300/366 секунди, якщо майбутній рік високосний. Години змінюються відповідно хвилинам, числа – відповідно годинам, місяці – відповідно числам. Рік змінюється відповідно таблиці, де n – поточний рік реального часу, k = 1, 2, …, 60:

 

Реальний час Майбутній час
числа кожного місяця години рік години
1, 7, 13, 19, 25 від sk до 24.00 n від sk до 24.00 31.12
2, 8, 14, 20, 26 від 00.00
до 24.00
n + 1 від 00.00 1.01
до 24.00 31.12
3, 9, 15, 21, 27 n + 2
4, 10, 16, 22, 28 n + 3
5, 11, 17, 23, 29 n + 4
6, 12, 18, 24, 30 n + 5
31 n + 6
1 від 00.00 до sk n + 4 1) від 00.00 1.01
до М ∙ sk / 24
n + 5 2)
n + 6 3)
n + 7 4)

1) якщо попередній місяць має 28 днів,
2) якщо попередній місяць має 29 днів,
3) якщо попередній місяць має 30 днів,
4) якщо попередній місяць має 31 днів.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29481 від 20.07.2009 р.